Γενικοί Όροι Ενοικίασης


Γενικοί Όροι Ενοικίασης


 


ΗΛΙΚΙΑ ΟΔΗΓΟΥ: Για τις κατηγορίες A,B, J, ελάχιστο όριο ηλικίας 21 χρόνια και για όλες τις άλλες κατηγορίες 25 χρόνια.

ΚΑΛΥΨΗ ΝΕΟΥ ΟΔΗΓΟΥ: Η "Κάλυψη νέου οδηγού", δίνει τη δυνατότητα σε οδηγούς ηλικίας 19 & 20 ετών να μισθώσουν αυτοκίνητα κατηγορίας A, B, J, V2, καταβάλοντας €10 + ΦΠΑ ανά ημέρα ενοικίασης, υπό την προπόθεση να έχουν στην κατοχή τους δίπλωμα οδήγησης για τουλάχιστον 12 μήνες. Οι οδηγοί που κάνουν χρήση της Κάλυψης Νέου Οδηγού δεν καλύπτονται από τις καλύψεις των Super Cover και Super CDW.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Για όλες τις κατηγορίες ο μισθωτής πρέπει να παρουσιάσει μια πιστωτική κάρτα αποδεκτή από την Dollar για την κάλυψη των ποσών που αφορούν την εγγύηση και την εξόφληση του κόστους ενοικίασης (για μη προπληρωμένες κρατήσεις).

ΕΓΓΥΗΣΗ: Κατά την παραλαβή του αυτοκινήτου θα δεσμευθεί ένα ποσό εγγύησης στην πιστωτική/χρεωστική κάρτα του οδηγού το οποίο ισούται με το ποσό της απαλλαγής της ασφάλειας που περιλαμβάνεται στην ενοικίαση και όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW)» ανά κατηγορία αυτοκινήτου. Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί αυτούσιο στην λήξη της ενοικίασης, εφόσον δεν προκύψουν άλλες χρεώσεις. Η αποδέσμευση του ποσού μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 14 ημέρες ανάλογα με την εκδότρια τράπεζα της κάρτας.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ: Όλα τα πρόστιμα και διοικητικές ποινές που προέρχονται από υπαιτιότητα του οδηγού επιβαρύνουν πλήρως το μισθωτή.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι από την Dollar οδηγοί αυτοκινήτων απαλλάσσονται για ζημιές του ενοικιαζομένου αυτοκινήτου από φωτιά, και είναι ασφαλισμένοι με αστική ευθύνη έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές. Και οι 2 καλύψεις υπόκεινται στου γενικούς όρους του συμβολαίου της Dollar με την Ασφαλιστική της εταιρεία.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΥΘΥΝΗΣ (CDW - SCDW): Η ευθύνη του ενοικιαστή για ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα μπορεί να περιοριστεί, υπό την προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζεται ο Κ.Ο.Κ, στην ελάχιστη χρέωση των €950 για τις κατηγορίες A,B,J και €1,100 για τις κατηγορίες D, K Kαταβάλλοντας τα ποσά των €12€ και 15€ αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης. Δεν καλύπτονται ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινητού, στους τροχούς και στα λάστιχα.

Ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του ακόμη περισσότερο (SCDW) στην ελάχιστη χρέωση των €400 για τις κατηγορίες A,B και J €450 για τις κατηγορίες D και K, καταβάλλοντας επιπλέον €12 και €14 αντιστοίχως ανά ημέρα ενοικίασης

ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΟΠΗΣ (ΤΡ): Η κάλυψη κλοπής είναι μια προαιρετική υπηρεσία, η οποία εάν γίνει αποδεκτή, ο ενοικιαστής μπορεί να περιορίσει την ευθύνη του για ολική κλοπή του ενοικιαζόμενου αυτοκίνητου της Dollar στα €950  για τις κατηγορίες A, B, J, €1,100  για τις κατηγορίες D, K, καταβάλλοντας τα ποσά των 6€ και 9 € αντίστοιχα ανά ημέρα ενοικίασης.

SUPER COVER (SUP): Ο ενοικιαστής μπορεί να απαλλαγεί πλήρως από την συμμετοχή του σε περίπτωση κλοπής ή ατυχήματος του μισθωμένου οχήματος καταβάλλοντας ημερησίως το ποσό των 16€ για τις κατηγορίες A, B, J και 19€ για τις κατηγορίες D, K και εφόσον προηγουμένως έχει αποδεχθεί την χρέωση για τις καλυψεις CDW, SCDW και την ασφάλεια κλοπής TP ή η κράτηση του τις περιλαμβάνει. Η κάλυψη περιλαμβάνει θραύση κρυστάλλων, ζημιές στα λάστιχα του αυτοκινήτου καθώς και την υπηρεσία 'Επέκταση Οδικής Βοήθειας'. Καμία κάλυψη (CDW, SCDW, SUP) δεν καλύπτει ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου και στους τροχούς. Δεν είναι διαθέσιμη για ενοικιάσεις οδηγών ηλικίας 19 και 20 ετών.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (ERA):H Επέκταση Οδικής Βοήθειας επεκτείνει την βασική κάλυψη οδικής βοήθειας καλύπτοντας περιπτώσεις που δεν αφορούν μηχανική βλάβη του αυτοκινήτου, όπως: 1) Βοήθεια σε περίπτωση που κλειδωθεί ο ενοικιαστής εκτός του αυτοκινήτου, 2) Βοήθεια σε περίπτωση ακινητοποίησης του οχήματος λόγω έλλειψης καυσίμου ή μπαταρίας, 3) Βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης /αλλαγής ελαστικού.

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη με πρόσθετη χρέωση €6 ανά ημέρα ενοικίασης. Σε περίπτωση που ο οδηγός χρειαστεί να καλέσει την οδική βοήθεια για κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις και δεν έχει επιλέξει την κάλυψη ""Επέκτασης Οδικής Βοήθειας"", τότε υπάρχει επιπλέον χρέωση €60+ΦΠΑ

ΚΑΛΥΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΩΝ (ΡΑC): Προσφέρεται έναντι €12 την ημέρα και καλύπτει: Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, Ολικής / Μερικής ανικανότητας έως €50,000 για τον οδηγό και για νοσήλια €1,500. 

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ (IAF): Ο οδηγός χρεώνεται €30 + ΦΠΑ σε περίπτωση ατυχήματος, ανεξαρτήτου υπαιτιότητας.Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΕΞΟΔΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ (FAF): Ο οδηγός χρεώνεται €30 + ΦΠΑ, σε περίπτωση προστίμου που προκύπτει από παράβαση του ΚΟΚ. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ/ΟΙ: Ημερήσια χρέωση €7 για κάθε επιπλέον οδηγό.

ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ: Σε όλα τα αεροδρόμια της χώρας είναι 6% εκτός από το αεροδρόμιο Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ», στο οποίο η χρέωση είναι 13%. Τα παραπάνω ποσοστά υπολογίζονται επί του συνόλου, προ φόρων και χρεώσεων καυσίμων.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΝΖΙΝΗΣ: Για ενοικιάσεις διάρκειας 3 ημερών και άνω ο πελάτης πρέπει να προπληρώσει το κόστος της ποσότητας της βενζίνης που βρίσκεται στο ντεπόζιτο του ενοικιαζόμενου αυτοκινήτου κατά την παραλαβή αυτού. Κατά την επιστροφή του αυτοκινήτου και μόνο τότε, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει να του επιστραφεί η αξία της βενζίνης η οποία περιέχεται στο αυτοκίνητο κατά την στιγμή εκείνη. Εφόσον αυτή είναι λιγότερη από εκείνη που προπληρώθηκε τότε θα χρεωθεί και την υπηρεσία “Xρέωσης Eξυπηρέτησης Kαυσίμων”.

ΧΡΕΩΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: €20

ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €7 ημερησίως.

ΠΛΟΗΓΟΣ – GPS: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση 8€ ημερησίως.

ΣΧΑΡΑ ΟΡΟΦΗΣ: Διατίθενται μόνο μετά από κράτηση και με χρέωση €6 ημερησίως.

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΧΙΟΝΙΟΥ: Διατίθενται με χρέωση €8 ημερησίως και μόνο μετά από γραπτό αίτημα του ενοικιαστή τουλάχιστον 1 εβδομάδα πριν την ημερομηνία παραλαβής.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΥΠΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ: Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με την διαθεσιμότητα να παρέχει διαφορετικό τύπο αυτοκινήτου από αυτόν της αρχικής κράτησης με ένα αντίστοιχης, ή, μεγαλύτερης κατηγορίας

ΠΑΡΑΛΑΒΗ-ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Κάθε παραλαβή/ παράδοση εκτός των σταθμών Dollar χρεώνεται 14€ εντός πόλεως. Εκτός πόλεως, η χρέωση θα είναι επιπλέον 0.60€/km για τις κατηγορίες A, B, J και 0,90/km για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας, 50€.

ΣΥΣΤΗΜΑ «ΜΙΣΘΩΣΤΕ ΕΔΩ-ΑΦΗΣΤΕ ΕΚΕΙ»: Προσφέρεται μεταξύ των σταθμών της Dollar μόνο κατόπιν έγγραφης έγκρισης και με ειδική χρέωση σε συνεννόηση με τη Dollar.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Dollar.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΠΛΟΙΟ: Μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Dollar. Δεν καλύπτονται από καμία ασφάλεια τυχόν ζημιές που θα προκληθούν στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο κατά την μεταφορά αυτού.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: Διατίθεται υπηρεσία 24ωρης οδικής βοήθειας με χρέωση €8+Φ.Π.Α./ενοικίαση. Διαφορετικά, σε περίπτωση που ο πελάτης χρειαστεί οδική βοήθεια κατα τη διάρκεια της περιόδου ενοικίασης, θα υπάρχει χρέωση €25+ΦΠΑ.

Σε περίπτωση βλάβης οχήματος,παρακαλούμε καλέστε την Interamerican (24ώρη εξυπηρέτηση, (+30) 210 626 4646 / (+30) 210 94 61 044).

ΦΟΡΟΙ: Όλες οι τιμές και χρεώσεις που αναγράφονται στο έντυπο επιβαρύνονται με Φ.Π.Α και σε ορισμένους σταθμούς χρεώνεται και δημοτικός φόρος 0.5% επί της τιμής της ενοικίασης.