Ενημέρωση σχετικά με τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου


Ενημέρωση σχετικά με τροποποίηση Πολιτικής Απορρήτου25/7/2018

Η Hertz Autohellas A.T.E.E ενημερώνει πως προέβει σήμερα σε ανανέωση της Πολιτικής Απορρήτου της και συγκεκριμένα του άρθρου 3.Α.5. που αφορά τις περιπτώσεις γνωστοποίησης των προσωπικών δεδομένων.